Aquí ningú no és extranger / Nadie es extranjero..

Aquí ningú no és extranger / Nadie es extranjero..

Picanya: El Bullent, 2004 [2007 for Spanish edition]
A high school educational booklet on immigration and cultural diversity