Tichy, L., Dumbrovsky, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně..

Tichy, L., Dumbrovsky, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně..

(The Constitutional Court of the Czech Republic Between Two Legal Orders: From Interposition to New European Doctrine). Právní rozhledy, Vol. 21, No. 6, pp. 191-198, 2013.

» Download here