Tichy, L., Dumbrovsky, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení..

Tichy, L., Dumbrovsky, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení..

(Lien Law in Development. The Cape Town Treaty and the Czech Law of Secured Transactions). Právník, Vol. 145, No. 3, pp. 265-290, 2006.