Publications

Dumbrovsky, T., Řízení o porušení smlouvy jako deliktní systém a pravomoc Komise.
Dumbrovsky, T., Řízení o porušení smlouvy jako deliktní systém a pravomoc Komise.

(Rethinking the Infringement Proceeding: A Tort-like System). Jurisprudence, Vol. 20, No. 5, pp. 10-19, 2011.

Dumbrovsky, T., ‘In the Name of the Republic’: Constitutional Courts and European Union Legitimacy..
Dumbrovsky, T., ‘In the Name of the Republic’: Constitutional Courts and European Union Legitimacy..

In Merle, J.-C. (Hg.) Die Legitimität von supranationalen Institutionen der EU: Die Debatte in den neuen und alten Mitgliedstaaten, pp. 156-183. LIT Verlag, Berlin 2012.

Dumbrovsky, T., Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?
Dumbrovsky, T., Between Two Legal Orders: A Relativist Doctrine for a Member State Constitutional Court?

In Koch, H., Hagel-Sørensen, K., Haltern, U. and Weiler J.H.H. (eds) Europe. The New Legal Realism. Essays in Honour of Hjalte Rasmussen, pp. 757-782. DJØF
Forlag, Copenhagen 2010.

Dumbrovsky, T., Constitutional Pluralism and Judicial Cooperation in the EU after the Eastern Enlargements: A Case Study of the Czech and Slovak Courts.
Dumbrovsky, T., Constitutional Pluralism and Judicial Cooperation in the EU after the Eastern Enlargements: A Case Study of the Czech and Slovak Courts.

In Topidi, K., Morawa, A. (eds) Constitutional Evolution in Central and Eastern Europe, pp. 89-116. Ashgate, Farnham 2011.

Dumbrovsky, T., Effet Utile as a Unifying Doctrine in a Constitutionally Pluralist Europe.
Dumbrovsky, T., Effet Utile as a Unifying Doctrine in a Constitutionally Pluralist Europe.

In Tichy, L., Potacs, M. and Dumbrovsky, T. (eds) Effet Utile, pp. 93-113. Charles University, Prague 2014.

Dumbrovsky, T., Federal Solution to the EU Internal Sovereignty Conundrum: The European Doctrine of the Czech Constitutional Court and the U.S. Compact Theory.
Dumbrovsky, T., Federal Solution to the EU Internal Sovereignty Conundrum: The European Doctrine of the Czech Constitutional Court and the U.S. Compact Theory.

In Tichy, L. and Dumbrovsky, T. (eds) Sovereignty and Competences of the European Union, pp. 80-100. Charles University, Prague 2010.

Dumbrovsky, T., Soudní spolupráce v Evropském ústavním prostoru po východním rozšíření Evropské unie..
Dumbrovsky, T., Soudní spolupráce v Evropském ústavním prostoru po východním rozšíření Evropské unie..

(Judicial Cooperation in the European constitutional space after the Eastern Enlargment of the European Union). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, No. 2/2012, pp. 51–73, 2013.

Dumbrovsky, T., Suverenita a federalismus v evropské a americké integraci: doktrína interpozice Ústavního soudu ČR..
Dumbrovsky, T., Suverenita a federalismus v evropské a americké integraci: doktrína interpozice Ústavního soudu ČR..

(Sovereignty and Federalism in the European and American Integrations: The Doctrine of Interposition of the Czech Constitutional Court). Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, No. 2/2012, pp. 29-50, 2013.

Dumbrovsky, T., Vývoj judikatury Evropského soudního dvora v otázce postavení Evropského parlamentu..
Dumbrovsky, T., Vývoj judikatury Evropského soudního dvora v otázce postavení Evropského parlamentu..

(Impact of the ECJ’s Case Law on the European Parliament’s Powers). Jurisprudence, Vol. 15, No. 2, pp. 17-26, 2006.

Tichy, L. and Dumbrovsky, T., National Report for the Czech Republic.
Tichy, L. and Dumbrovsky, T., National Report for the Czech Republic.

In Hondius, E. et al. (eds) Principles of European Law, Sales. Sellier European Law Publishers, Munich 2008.

Tichy, L., Dumbrovsky, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně..
Tichy, L., Dumbrovsky, T., Ústavní soud ČR mezi dvěma právními řády: od interpozice k nové evropské doktríně..

(The Constitutional Court of the Czech Republic Between Two Legal Orders: From Interposition to New European Doctrine). Právní rozhledy, Vol. 21, No. 6, pp. 191-198, 2013.

Tichy, L., Dumbrovsky, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení..
Tichy, L., Dumbrovsky, T., Zástavní právo ve vývoji – Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek zastavením mobilního zařízení..

(Lien Law in Development. The Cape Town Treaty and the Czech Law of Secured Transactions). Právník, Vol. 145, No. 3, pp. 265-290, 2006.