La llengua negociada. El manteniment del conflicte polític sobre la llengua (The Bargained Language: The Maintenance of Political Conflict on the Catalan Language).

La llengua negociada. El manteniment del conflicte polític sobre la llengua (The Bargained Language: The Maintenance of Political Conflict on the Catalan Language).

Valencia: Tres i Quatre, 2001.