Publications

Books

Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding tot historisch onderzoek.
Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding tot historisch onderzoek.

Leuven, Universitaire Pers Leuven, 2016; second revised edition, 2018.

Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand.
Vredehandel. Adellijke en Habsburgse verzoeningspogingen tijdens de Nederlandse Opstand.

(Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age), Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012 (book and e-publication)

Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576).
Geen pardon zonder paus! Studie over de complementariteit van het koninklijk en pauselijk generaal pardon (1570-1574) en over inquisiteur-generaal Michael Baius (1560-1576).

(Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, nieuwe reeks 14), Brussels, 2007

Edited journal issues

Sacrale Ruimte in de vroegmoderne Nederlanden.
Sacrale Ruimte in de vroegmoderne Nederlanden.

co-edited with Liesbeth Geevers, Nieuwe Tijdingen. Over nieuwe geschiedenis 1, Leuven, University Press Leuven, 2017.

Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

co-edited with Paul Knevel, (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis 12), Maastricht [Herzogenrath], Shaker Publishing, 2013.

Edited collections

Transregional Territories: Crossing Borders in the Early Modern Low Countries and Beyond.
Transregional Territories: Crossing Borders in the Early Modern Low Countries and Beyond.

Bram De Ridder, Violet Soen, Werner Thomas & Sophie Verreyken, Habsburg Worlds 2, Turnhout, Brepols Publishers, 2020.  

Transregional Reformations: Crossing Borders in Early Modern Europe.
Transregional Reformations: Crossing Borders in Early Modern Europe.

V. Soen, A. Soetaert, J. Verberckmoes & W. François (eds.), (Refo500 Academic Series 61), Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2019  

 
The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 1: Between Trent, Rome and Wittenberg.
The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 1: Between Trent, Rome and Wittenberg.

Co-edited with Wim François, (Refo500 Academic Series 35,1), Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2018.
 

The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 2: Between Bishops and Princes.
The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 2: Between Bishops and Princes.

co-edited with Wim François, (Refo500 Academic Series 35, 2), Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2018.

The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 3: Between Artists and Adventurers.
The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and Beyond (1540-1700), volume 3: Between Artists and Adventurers.

Co-edited with Wim François, (Refo500 Academic Series 35, 3) Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2018.

Church, Censorship and Reform in the Early Modern Habsburg Netherlands.
Church, Censorship and Reform in the Early Modern Habsburg Netherlands.

Co-edited with Dries Vanysacker and Wim François, (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique 101), Leuven/Louvain-la-Neuve and Turnhout, Brepols Publishers, 2017.

Articles

Philippe II et les anciens Pays-Bas: Les limites d’un gouvernement à distance dans un empire global (1555-1598)..
Philippe II et les anciens Pays-Bas: Les limites d’un gouvernement à distance dans un empire global (1555-1598)..

Philippe II et les anciens Pays-Bas: Les limites d’un gouvernement à distance dans un empire global (1555-1598)’, Revue Histoire, Économie et Société 38:3 (2019) 11-32

Robrecht van Croÿ, bisschop van Kamerijk (1519-1556): tussen adellijke traditie, Leuvense theologie en tridentijnse kerkhervorming.
Robrecht van Croÿ, bisschop van Kamerijk (1519-1556): tussen adellijke traditie, Leuvense theologie en tridentijnse kerkhervorming.

Aurélie Van de Meulebroucke, & Wim François, Trajecta: Religion, Culture and Society in the Low Countries 27:1 (2018) 27-56.

 
The Black Legend on the Spanish presence in the Low Countries: verifying shared beliefs on genetic ancestry.
The Black Legend on the Spanish presence in the Low Countries: verifying shared beliefs on genetic ancestry.

with Maarten Larmuseau, F. Calafell, S. Princen, and R. Decorte, American Journal of Physical Anthropology 166 (2018) 219-227.

How to do Transregional History: a Concept, Method and Tool for Early Modern Border Research.
How to do Transregional History: a Concept, Method and Tool for Early Modern Border Research.

& Bram De Ridder, Alexander Soetaert, Werner Thomas, Johan Verberckmoes and Sophie Verreyken, Journal of Early Modern History 21:3 (2017) 343-364

Sacrale ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden: perspectieven en dwarsverbanden.
Sacrale ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden: perspectieven en dwarsverbanden.

& Anne-Laure Van Bruaene, Nieuwe Tijdingen. Over vroegmoderne geschiedenis 1 (2017) 7-28

The Beeldenstorm and the Spanish Habsburg Response (1566-1570).
The Beeldenstorm and the Spanish Habsburg Response (1566-1570).

The Low Countries Historical Review - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 131 (2016) 99-120

The inquisitorial office in the sixteenth-century Low Countries. A dynamic perspective.
The inquisitorial office in the sixteenth-century Low Countries. A dynamic perspective.

with Gert Gielis, Journal of Ecclesiastical History 66(2015) 47-66.

Exile encounters and cross-border mobility in early modern borderlands. The ecclesiastical province of Cambrai as a transregional node (1559-1600).
Exile encounters and cross-border mobility in early modern borderlands. The ecclesiastical province of Cambrai as a transregional node (1559-1600).

Belgeo. Revue Belge de Géographie – Belgian Journal of Geography 2/2015 (online 15 July 2015)

Nobility.
Nobility.

Oxford Bibliographies in Renaissance and Reformation (ed. Margaret King), New York: Oxford University Press, 2015 (online 15 January 2015).

Verborgen meertaligheid. De katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk (1560-1600).
Verborgen meertaligheid. De katholieke drukpers in de kerkprovincie Kamerijk (1560-1600).

with Johan Verberckmoes, and Alexander Soetaert, Queeste – Journal of Medieval Literature in the Low Countries 22 (2015) 62-81.

Praet, Bronkhorst en Boetzelaer. Adellijke weduwes in de bres voor het calvinisme tijdens en na de Beeldenstorm (1566-1567).
Praet, Bronkhorst en Boetzelaer. Adellijke weduwes in de bres voor het calvinisme tijdens en na de Beeldenstorm (1566-1567).

with Nina Valkeneers, Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis 69 (2015) 265-284

Het Concilie van Trente (1545-1563). Een tussentijdse balans na 450 jaar onderzoek.
Het Concilie van Trente (1545-1563). Een tussentijdse balans na 450 jaar onderzoek.

& Wim François, Perspectief. Tijdschrift van de Katholieke Vereniging voor Oecumene 23 (2014) 5-41

De vrede verzilverd? Het Eeuwig Edict en de Blijde Intrede van Don Juan in Leuven (februari-april 1577).
De vrede verzilverd? Het Eeuwig Edict en de Blijde Intrede van Don Juan in Leuven (februari-april 1577).

& Elisa Masschelein, Handelingen van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis 67 (2013) 61-77

Philip II's Quest. The Appointment of Governors-General during the Dutch Revolt .
Philip II's Quest. The Appointment of Governors-General during the Dutch Revolt .

The Low Countries Historical Review/Bijdragen en Medelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 126 (2011) 3-29

Between dissent and peacemaking. Nobility at the Eve of the Dutch Revolt (1564-1567).
Between dissent and peacemaking. Nobility at the Eve of the Dutch Revolt (1564-1567).

Revue belge de Philologie et d’Histoire 86 (2008), 735-758

De reconciliatie van ‘ketters’ in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520-1590)...
De reconciliatie van ‘ketters’ in de zestiende-eeuwse Nederlanden (1520-1590)...

Trajecta, Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden 14:5 (2005) 337-362

C’estoit comme songe et mocquerie de parler de pardon. Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567)..
C’estoit comme songe et mocquerie de parler de pardon. Obstructie bij een pacificatiemaatregel (1566-1567)..

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 119:3 (2004) 309-328

Chapters

The Council of Trent and the Preconditions of the Dutch Revolt (1563-1566).
The Council of Trent and the Preconditions of the Dutch Revolt (1563-1566).

in W. François and V. Soen (eds.), The Council of Trent : Reform and Controversy in Europe and beyond (1540-1700), Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2018, vol. 2, 255-278

450 Years Later. Louvain’s Contribution to the Ongoing Historiography on the Council of Trent.
450 Years Later. Louvain’s Contribution to the Ongoing Historiography on the Council of Trent.

in: W. François and V. Soen (eds.), The Council of Trent: Reform and Controversy in Europe and beyond (1540-1700), volume 1: Between Trent, Rome and Wittenberg, Göttingen, Vandenhoeck&Ruprecht, 2018, 7-25

Charles V.
Charles V.

in D. Whitford (ed.), Martin Luther in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, 232-239. 

A Protestant Polemist among the Alumni of the Leuven Faculty of Theology: Henricus Boxhornius during the Eighty Years War in the Low Countries.

& Jolien François, in: Matthijs Lamberigts and Ward De Pril, Louvain, Belgium, and Beyond: Studies in Religious History in Honour of Leo Kenis (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 299), Leuven, Peeters, 2018, 39-52

Huir y volver durante la guerra de Flandes (1566-1609).
Huir y volver durante la guerra de Flandes (1566-1609).

with Yves Junot, in: J.J. Ruiz Ibáñez y B. Vincent, Refugiados, exiliados y retornados en los mundos ibéricos (Siglos XVI-XX), Madrid: FCE, Red Columnaria, 2018, 29-53

Arenberg during the Dutch Revolt: From the Battle of Heiligerlee to the Act of Cession.
Arenberg during the Dutch Revolt: From the Battle of Heiligerlee to the Act of Cession.

Mark Derez, Soetkin Vanhauwaert and Anne Verbrugge (eds.), Arenberg. Portrait of a Family, Story of a Collection, Turnhout, Brepols Publishers, 88-94.

––, ‘De la bataille d’Heiligerlee à l’Acte de Cession: Arenberg pendant la Révolte aux anciens Pays-Bas’, Arenberg. Portrait d’une famille, l’histoire d’une collection, Turnhout, Brepols Publishers, 88-95.

––, ‘Arenberg tijdens de Opstand in de Nederlanden: Van de Slag bij Heiligerlee tot de Akte van Afstand (1568–1598)’, in: M. Derez, S. Vanhauwaert and A. Verbrugge (ed.), Arenberg: Portret van een familie, verhaal van een verzameling, Brepols, Turnhout, 2018, 88-95.

Habsburg Political Culture and Antwerp defiant. Pacification Strategies of Governors-Generals during the Dutch Revolt (1566-1586).
Habsburg Political Culture and Antwerp defiant. Pacification Strategies of Governors-Generals during the Dutch Revolt (1566-1586).

in: Ethan Matt Kavaler and Anne-Laure Van Bruaene (eds.), Netherlandish Culture of the Sixteenth Century: Urban Perspectives (Studies in European Urban History, 41), Turnhout, Brepols Publishers, 2017, 167-185

Broadsheets Testing Moderation in the Nascent Dutch Revolt.
Broadsheets Testing Moderation in the Nascent Dutch Revolt.

& Johan Verberckmoes, in: A. Pettegree, Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print  (Library of the Written Word 60, The Handpress World 45), Boston/Leiden, Brill, 2017, 271-294.

Vanguard Tridentine Reform in the Habsburg Netherlands. The Episcopacy of Robert de Croÿ, Bishop of Cambrai (1519-56)..
Vanguard Tridentine Reform in the Habsburg Netherlands. The Episcopacy of Robert de Croÿ, Bishop of Cambrai (1519-56)..

with A. Van de Meulebroucke, in: V. Soen, D. Vanysacker and W. François (eds.), Church, Censorship and Reform in the early modern Habsburg Netherlands (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique 101), Turnhout, Brepols Publishers, 2017, 125-144.

Church, Censorship and Reform: Questions and New Answers Regarding the Early Modern Habsburg Netherlands.
Church, Censorship and Reform: Questions and New Answers Regarding the Early Modern Habsburg Netherlands.

with D. Vanysacker and W. François, in: V. Soen, D. Vanysacker and W. François (ed.), Church, Censorship and Reform in the early modern Habsburg Netherlands (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique 101), Turnhout, Brepols Publishers, 2017, 1-9

From the Interim of Augsburg until the Treaty of Augsburg (1548-1555).
From the Interim of Augsburg until the Treaty of Augsburg (1548-1555).

in: A. Melloni (eds.), Martin Luther. A Christian between Reforms and Modernity (1517-2017), Berlin, De Gruyter, 2017, 3 vol., vol. 1, 548-564. (lirias)

––, ‘Vom Augsburger Interim bis zum Vertrag von Augsburg (1548-1555)’, in: A. Melloni (eds.), Martin Luther. Ein Christ zwischen Reformen und Moderne (1517-2017), Berlin, De Gruyter, 2017, 3 vol., vol. 1, 575-590. (lirias)

––, ‘Dall’ interim di Augusta alla pace di Augusta. 1548-1555’ in: A. Melloni (eds.), Lutero. Un Cristiano e la sua eredità 1517-2017, Bologna, Il Mulino, 2017, 3 vol., vol. 1, 479-492. (lirias)
La nobleza y la frontera entre los Países Bajos y Francia: las casas nobiliarias Croÿ, Lalaing y Berlaymont en la segunda mitad del siglo XVI..
La nobleza y la frontera entre los Países Bajos y Francia: las casas nobiliarias Croÿ, Lalaing y Berlaymont en la segunda mitad del siglo XVI..

V. Favarò, M. Merluzzi and G. Sabatini (eds.), Fronteras. Procesos y prácticas de integración y conflictos entre Europa y América (siglos XVI-XX), Madrid, Fondo de Cultura Económica/Red Columnaria, 2017, 427-436.

¿Cómo practicar la virtud? Protagonistas y pareceres en la querella sobre la virtud de la clemencia durante la Guerra de Flandes (1565-1585)...
¿Cómo practicar la virtud? Protagonistas y pareceres en la querella sobre la virtud de la clemencia durante la Guerra de Flandes (1565-1585)...

J.F. Pardo Molero (ed.), El gobierno de la virtud. Política y moral en la Monarquía Hispánica (siglos XVI-XVIII), Madrid, Fondo de Cultura Económica/Red Columnaria, 2017, 115-142.

Das aufsässige Antwerpen versöhnen? Friedensstrategien der Habsburgischen Generalstatthalter während des Aufstands der Niederlande (1566-1586)..
Das aufsässige Antwerpen versöhnen? Friedensstrategien der Habsburgischen Generalstatthalter während des Aufstands der Niederlande (1566-1586)..

in: E. Leuschner (ed.), Rekonstruktion der Gesellschaft aus Kunst. Antwerpener Malerei und Graphik in und nach den Katastrophen des späten 16. Jahrhunderts (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 136), Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2016, 24-37

The Chièvres Legacy, the Croÿ Family and Litigation in Paris. Dynastic Identities between the Low Countries and France (1519-1559)..
The Chièvres Legacy, the Croÿ Family and Litigation in Paris. Dynastic Identities between the Low Countries and France (1519-1559)..

in: L. Geevers and M. Marini (eds.), Dynastic Identity in Early Modern Europe: Rulers, Aristocrats and the Formation of Identities (Politics and Culture in Europe, 1650-1750), Farnham, Ashgate, 2015, 87-102.

Grandeur ou déclin? Le seizième siècle habsbourgeois dans Nos Gloires..
Grandeur ou déclin? Le seizième siècle habsbourgeois dans Nos Gloires..

in: B. Federinov, G. Docquier and J.M. Cauchies (eds.), À l’aune de “Nos Gloires”: édifier, narrer et embellir par l’image (Monographies du Musée royal de Mariemont 20; Cahiers du CRHiDI hors série), Brussels/Mariemont, Presses de l’Université Saint-Louis Bruxelles, 2015, 151-160

La voie de douceur et le pardon: tentatives de réconciliation des Habsbourg pendant la Révolte aux Pays-Bas (1565-1585).

P. Annaert and T. Scholtes (eds.), Pardon, pénitence et réconciliation : Journées internationales d’histoire du droit et des institutions (Archives Générales du Royaume et Archives de l’état dans les provinces. Studia 142), Brussels, 2014, 105-125.

The Act of Cession, the 1598 and 1600 States-Generals in Brussels and the peace negotiations during the Dutch Revolt.
The Act of Cession, the 1598 and 1600 States-Generals in Brussels and the peace negotiations during the Dutch Revolt.

with Bram de Ridder, in: R. Lesaffer (ed.), The Twelve Years Truce (1609): Peace, Truce, War and Law in the Low Countries at the turn of the 17th century, (Studies in the History of International Law 13), The Hague, Brill/Nijhoff Publishers, 2014, 48-68

Identités et histoire des anciens Pays-Bas. Enjeux thématiques et renouvellement historiographique.
Identités et histoire des anciens Pays-Bas. Enjeux thématiques et renouvellement historiographique.

with Yves Junot and Florian Mariage, in: V. Soen, Y. Junot and F. Mariage (eds.), L'identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas, XIVe-XVIIIe siècles. Identity and Identities. Belonging at Stake in the Low Countries 14th-18th Centuries (Revue du Nord, Hors série, collection Histoire 30), Villeneuve d’Ascq, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2014, 9-20

L’identité au pluriel. Les jeux des appartenances aux anciens Pays-Bas (XIVe-XVIIIe siècles)..
L’identité au pluriel. Les jeux des appartenances aux anciens Pays-Bas (XIVe-XVIIIe siècles)..

with Yves Junot and Florian Mariage, in: V. Soen, Y. Junot and F. Mariage (eds.), L'identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas, XIVe-XVIIIe siècles. Identity and Identities. Belonging at Stake in the Low Countries 14th-18th Centuries (Revue du Nord, Hors série, collection Histoire 30), Villeneuve d’Ascq, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2014, 317-326.

‘L’aristocratie transrégionale et les frontières: les processus d’identification politique dans les maisons de Luxembourg-Saint-Pol et de Croÿ (1470-1530).
‘L’aristocratie transrégionale et les frontières: les processus d’identification politique dans les maisons de Luxembourg-Saint-Pol et de Croÿ (1470-1530).

with Hans Cools, in: V. Soen, Y. Junot and F. Mariage (eds.), L'identité au pluriel. Jeux et enjeux des appartenances autour des anciens Pays-Bas, XIVe-XVIIIe siècles. Identity and Identities. Belonging at Stake in the Low Countries 14th-18th Centuries (Revue du Nord, Hors série, collection Histoire 30), Villeneuve d’Ascq, Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 2014, 209-228.

Slingerbewegingen. Controverse en geschiedschrijving over religie in de zestiende-eeuwse Nederlanden.
Slingerbewegingen. Controverse en geschiedschrijving over religie in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

with Paul Knevel, in: V. Soen and P. Knevel (ed.), Religie, hervorming en controverse in de zestiende-eeuwse Nederlanden (Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis 12), Maastricht, Shaker Publishing, 2013, 3-19

La Causa Croÿ et les limites du mythe bourguignon: la frontière, le lignage et la mémoire (1465-1475)...
La Causa Croÿ et les limites du mythe bourguignon: la frontière, le lignage et la mémoire (1465-1475)...

J.-M. Cauchies and P. Peporte (eds.), Mémoires conflictuelles et mythes concurrents dans les pays bourguignons (ca. 1380-1580) (Publications du Centre d’études bourguignonnesXIVe-XVIe s. 52), Neuchâtel, 2012, 81-97

Challenges to Clemency: Seneca, Lipsius and the Dutch Revolt.
Challenges to Clemency: Seneca, Lipsius and the Dutch Revolt.

in: A. Coroleu, D. Defilippis, R. Green, F. Raedle, V. Rees, D. Sacré, M. Woods and C. Wulf (eds)., Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Uppsala 2009), Leiden/Boston, 2012, II, 1039-1048

La réitération de pardons collectifs à des finalités politiques pendant la Révolte des Pays-Bas (1565-1598): un cas d’espèce dans les rapports de force aux Temps Modernes?..
La réitération de pardons collectifs à des finalités politiques pendant la Révolte des Pays-Bas (1565-1598): un cas d’espèce dans les rapports de force aux Temps Modernes?..

in : B Dauven and X. Rousseaux (eds.), Préférant miséricorde à rigueur de justice. Pratiques de la grâce (XIIIe-XVIIe siècles) (Histoire, justice, sociétés), Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2012, 97-123.

Enviados a la corte para servir al rey. Misiones de nobles flamencos a la corte española durante la revuelta de los Países Bajos (1565-1576)...
Enviados a la corte para servir al rey. Misiones de nobles flamencos a la corte española durante la revuelta de los Países Bajos (1565-1576)...

in: A. Esteban Estríngana (ed.), Servir al Rey en la Monarquía de los Austrias. Medios, fines y logros del servicio al soberano en los siglos XVI y XVII, Madrid, Silex-Universidad, 2012, 447-472.

Despairing of all means of reconciliation. The Act of Abjuration and the peace negotiations during the Dutch Revolt.
Despairing of all means of reconciliation. The Act of Abjuration and the peace negotiations during the Dutch Revolt.

in: P. Brood and R. Kubben (eds.), The Act of Abjuration. Inspired and Inspirational, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2011, 45-63

Naturales del país o Espaignolizés? Agentes de la Corte como negociadores de paz durante la guerra de Flandes (1577-1595)...
Naturales del país o Espaignolizés? Agentes de la Corte como negociadores de paz durante la guerra de Flandes (1577-1595)...

in: R. Vermeir, M. Ebben and R. Fagel (eds.), Agentes y Identidades en movimiento. España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII, Madrid, 2011, 171-193.

The Clementia Lipsiana: Between political analysis, autobiography and panegyric.
The Clementia Lipsiana: Between political analysis, autobiography and panegyric.

E. De Bom, M. Janssens, T. Van Houdt and J. Papy (eds.), (Un)masking the Realities of Power. Justus Lipsius’s Monita and the dynamics of Political Writing in Early Modern Europe, Leiden/Bosten, Brill, 2011, 207-231.

Les Malcontents au sein des États-Généraux des Pays-Bas (1578-1581): Défense du pouvoir de la noblesse ou défense de l'orthodoxie?..
Les Malcontents au sein des États-Généraux des Pays-Bas (1578-1581): Défense du pouvoir de la noblesse ou défense de l'orthodoxie?..

in: A. Boltanski and F. Mercier (eds.), La noblesse et la défense de l'orthodoxie XIII-XVIIIme siècles, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, 135-149

'The Loyal Opposition of Jean Vendeville (1527-1592): Contributions to a contextualized biography'.
'The Loyal Opposition of Jean Vendeville (1527-1592): Contributions to a contextualized biography'.

P. Delsaerdt, J.-P. Delville, H. Schwall, D. Vanysacker (ed.), The Quintessence of Lives: Intellectual Biographies in the Low Countries presented to Jan Roegiers, Bibliothèque de la Revue d'Histoire ecclésiastique, Turnhout/Leuven/Louvain-la-Neuve, 2010, 43-62.

Estrategias tempranas de pacificación de los Países Bajos (1570-1598)..
Estrategias tempranas de pacificación de los Países Bajos (1570-1598)..

B. J. García García (ed.), Tiempo de paces (1609-2009). La Pax Hispanica y la Tregua de los Doce Años, Madrid, 2009, 61-75

The EU and Macau. When History motivates Political Co-operation.
The EU and Macau. When History motivates Political Co-operation.

G. Duchenne and M. Dumoulin (ed.), L’Europe et l’Asie (Actes de la Chaire Glaverbel d’études européennes V), Brussels, 2004

Reviews

Review: R. C. Rittersma, Egmont da capo - eine mytho-genetische Studie, Münster, 2009..

Volkskunde. Tijdschrift over de cultuur van het dagelijks leven 113:1 (2012), 123-125.

Review: H. Van Nierop, (translation J.C. Grayson), Treason in the Northern Quarter. War, Terror, and the Rule of Law in the Dutch Revolt, Princeton, 2009.

The European Legacy (toward new paradigms). Journal of the International Society for the Study of European Thought, 16 (2011) 571-572

Review: M. Lamster (transl. T. Dohmen), De meester van de schaduw. Peter Paul Rubens, geheim agent, Amsterdam, 2009.

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 126:2 (2011), webpublication, 2011.

Review R. Knecht, The French Renaissance Court, NewHaven/London, 2008.

European Review of History - Revue Européenne d'Histoire 17 (2010) 906-907

Review: Bart Wauters, Recht als Religie, Leuven, 2005.

Revue d'histoire ecclésiastique 101 (2006) 889-891

Web publications

Michael Baius (1513-1589).

Website The Dutch Revolt¸ University Library Leiden

Lalaing, Joris van, graaf van Rennenberg (1537/1550-1581).

Website The Dutch Revolt¸ University Library Leiden

Tisnacq, Karel jr (ca. 1550-1597).

Website The Dutch Revolt¸ University Library Leiden

Vendeville, Jean de (1527-1592).

Website The Dutch Revolt¸ University Library Leiden,

 

Biographical entries

Alonso de Curiel.

Diccionario Biográfico Español 15, Madrid, 2010, 491-492.

Vendeville (Venduillius), Jean de.

Nationaal Biografisch Woordenboek 20, Brussels, 2011, 1105-1109

Noircarmes (Sainte-Aldegonde), Jan (of Johan) van.

Nationaal Biografisch Woordenboek 18, Brussels 2007, 699-704

Tisnacq (Tissenaecken) junior, Charles (Karel van).

Nationaal Biografisch Woordenboek 18, Brussels 2007, 839-842

Forthcoming publications

Alexander Farnese and the Clementia Principis. A Re-assessment of his Method of Clemency (1578-1585). in K. De Jonge, H. Cools and S. Derks, Alexander Farnese and the Low Countries, Turnhout (forthcoming)

Other

Van de prins geen kwaad.

P. Delsaerdt, K. Smeyers and M. Derez (eds.), Anima Academiae Bibliotheca. Dertig jaar aanwinsten in de Leuvense Universiteitsbibliotheek 1980-2010, Leuven, 2010, 59-60.

De troonsafstand van Karel V: Achter de schermen van een ceremonie.

Keizer Karel en Eeklo. Verslag van een colloquium over Keizer Karel, Eeklo, 24 september 2005, Eeklo, 2006, 67-76

Ieder huisje heeft zijn kruisje. Een studie over het sociaal-religieus veld rond het Waregemse jeugdcentrum.

Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring “De Gaverstreke” 29 (2001) 215-256

Selected conference papers